ตั้งตารอภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเริ่มต้นใหม่

200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย

ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ‘ฉันตั้งตารอคอย…!’ Ways Of Saying ‘I’M Looking Forward To…!’

Keywords searched by users: ตั้งตารอภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเริ่มต้นใหม่ รออย่างใจจดใจจ่อ ภาษาอังกฤษ, ฉันตั้งตารอวันนั้น ภาษาอังกฤษ, รอชมผลงาน ภาษาอังกฤษ, ตั้งตารอ ภาษาเกาหลี, ตั้งตารอ ภาษาญี่ปุ่น, ฉันรอคอยที่จะพบคุณ ภาษาอังกฤษ, เฝ้ารอ คอย ภาษาอังกฤษ, รอติดตามชม ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตั้ง ตารอ ในภาษาอังกฤษ

200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย

ความหมายของ ตั้งตารอ ในภาษาอังกฤษได้แปลว่า anticipation หรือ waiting ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยในการพูดถึงการรอคอยหรือคาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการเตรียมตัวให้พร้อมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

การตั้งตารอเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรา โดยเราอาจตั้งตารอสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเราอาจตั้งตารอให้กับคนอื่นที่เราคาดหวังว่าจะมาเยี่ยมเรา หรือเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญในอนาคตที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น

การตั้งตารอสร้างความรู้สึกภายในเราให้เกิดความตื่นเต้น คาดหวัง หรืออาจเกิดความเสียใจและความผิดหวังได้ สำหรับบางคน การตั้งตารออาจเป็นเวลาที่ยาวนานและอาจทำให้เกิดความเครียดหรือไม่สบายใจในระหว่างรอคอย

การตั้งตารอสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น

 1. คาดหวังการได้รับข่าวดี: เช่น การรอตรวจสอบผลสอบ, การรอผลการสมัครงาน, หรือการรอคำตอบจากคนที่เรารักหรือคนที่เราต้องการที่จะร่วมงานกับเรา

 2. คาดหวังการเกิดเหตุการณ์สำคัญ: เช่น การรอวันที่เราจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เราติดใจมานาน, การรอวันที่เราจะได้รับรางวัลที่เราได้ทำให้เกิดขึ้น

 3. คาดหวังการพบกับคนที่รัก: เช่น การรอคอยให้พบกับคนที่รักหรือคนที่ห่างไกล เช่น การรอคอยให้พบกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ

 4. คาดหวังการเกิดเหตุการณ์สำคัญในอนาคต: เช่น การรอคอยให้เกิดการเปลี่ยนแปลักษณะของการตั้งตารอมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจมีความอดทนและสามารถรอคอยได้นานๆ ในขณะที่บางคนก็อาจเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนและไม่สามารถรอคอยได้นานเท่านั้น ระยะเวลาการตั้งตารอก็ขึ้นอยู่กับความสำคัญและความต้องการของสิ่งที่เราต้องการรอคอยอยู่ด้วย

การตั้งตารออาจมีผลกระทบให้เกิดความเครียดหรือความไม่สบายใจในบางคน หากความตั้งตารอนานเกินไปหรือไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการ อาจทำให้เกิดความผิดหวัง ความตื่นเต้น หรือความเสียใจ เช่นเดียวกับการรอคอยในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การรอคอยในการเดินทางที่มีการขาดการเคลื่อนไหว การรอคอยในการทำงานที่มีกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน หรือการรอคอยในการรักษาทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม การตั้งตารอยังสามารถมองเป็นอิสระที่ดีในบางกรณี การตั้งตารออาจช่วยให้เรารู้สึกถึงความหวังและความสำคัญของสิ่งที่เรากำลังรอคอย การตั้งตารอยังสามารถช่วยให้เราเตรียมความพร้อมและวางแผนให้ดีเพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ในสรุป การตั้งตารอในภาษาอังกฤษถือเป็นคำศัพท์ที่สำคัญที่ใช้ในการพูดถึงการรอคอยหรือคาดหวังสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การตั้งตารอสร้างความรู้สึกตื่นเต้น คาดหวัง หรือบางครั้งอาจเกิดความผิดหวังและความเสียใจขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งตารอยังสามารถช่วยให้เรารู้สึกถึงความหวังและ

การใช้คำว่าตั้งตารอในประโยคภาษาอังกฤษ

English Around You L เลิกงาน ภาษาอังกฤษพูดว่า… – Www.Radio.Rmutt.Ac.Th
English Around You L เลิกงาน ภาษาอังกฤษพูดว่า… – Www.Radio.Rmutt.Ac.Th

การใช้คำว่า ตั้งตารอ ในประโยคในภาษาอังกฤษถือเป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยในการแสดงถึงกระบวนการที่ต้องรอคอยหรือรอคำตอบหรือสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น คำว่า ตั้งตารอ ในภาษาอังกฤษมีหลายวิธีการใช้และรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขออธิบายและแสดงตัวอย่างการใช้คำว่า ตั้งตารอ ในประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้:

 1. ใช้ในกรณีที่ต้องรอคอยเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร:
 • Im waiting for the bus. (ฉันกำลังตั้งตารอรถเมล์)
 • Were still waiting for the test results. (เรายังต้องตั้งตารอผลการทดสอบ)
 • Shes waiting for a phone call from her friend. (เธอกำลังรอโทรศัพท์จากเพื่อนของเธอ)
 1. ใช้ในกรณีที่ต้องรอคอยในการจัดการหรือดำเนินการต่างๆ:
 • The meeting has been postponed, so we have to wait. (การประชุมถูกเลื่อนไป ดังนั้นเราต้องตั้งตารอ)
 • Please wait for your turn. (โปรดรอในคิวของคุณ)
 • The restaurant is busy, so we might have to wait for a table. (ร้านอาหารเต็มไปด้วยลูกค้า ดังนั้นเราอาจต้องตั้งตารอที่โต๊ะ)
 1. ใช้ในกรณีที่ต้องการให้คนอื่นรอคอยหรือเตรียมพร้อม:
 • Please wait while I get the information for you. (โปรดรอสักครู่ในขณะที่ฉันเตรียมข้อมูลให้คุณ)
 • The show will start soon. Please wait a few more minutes. (การแสดงจะเริ่มในไม่ช้า โปรดรออีกสักครู่)
 1. ใช้ในกรณีที่ต้องการให้คนอื่นรอคอยเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์:
 • Ill tell you the answer later. Just wait and see. (ฉันจะบอกคำตอบให้คุณภายหลัง โปรดรอและดู)
 • Dont make a decision yet. Lets wait and see how things unfold. (อย่าตัดสินใจก่อน มาเชื่อมต่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร)

การใช้คำว่า ตั้งตารอ ในประโยคภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่นิยมและเน้นถือเป็นสำคัญในการสื่อสารประจำวัน ซึ่งมีหลายรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ความหมายหลักของ ตั้งตารอ ในภาษาอังกฤษคือการรอคอยหรือรอคำตอบ ดังนั้น การใช้คำว่า ตั้งตารอ ในประโยคภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการเข้าใจและสื่อสารอย่างราบรื่นในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าตั้งตารอในภาษาอังกฤษ

50 แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ส่งให้เพื่อน ให้แฟน ให้กำลังใจตัวเองก็ได้
50 แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ส่งให้เพื่อน ให้แฟน ให้กำลังใจตัวเองก็ได้

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า ตั้งตารอ ถูกแปลเป็น wait หรือ wait for ซึ่งใช้ในการแสดงถึงการหยุดรอคอยสิ่งหนึ่งหรือใครบางอย่างในระหว่างเวลาหนึ่ง เช่น การรอคอยให้เหมือนพร้อมกับคาดหวังการเกิดเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตั้งตารอ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. I have to wait for the bus to arrive.
  (ฉันต้องตั้งตารอให้กับรถเมล์มาถึง)

 2. Please wait for me outside the restaurant.
  (โปรดตั้งตารอฉันนอกหน้าร้านอาหาร)

 3. We are waiting for the results of the exam.
  (เรากำลังตั้งตารอให้กับผลการสอบ)

 4. The children are eagerly waiting for Santa Claus to come.
  (เด็กๆ กำลังตั้งตารออย่างกระตือรือร้นให้กับซานตาคลอส)

 5. She waited patiently for her turn to speak.
  (เธอตั้งตารออย่างอดทนให้ถึงคิวของเธอในการพูด)

 6. They are waiting for the rain to stop before going outside.
  (พวกเขากำลังตั้งตารอให้ฝนหยุดก่อนที่จะออกนอก)

 7. The customers are waiting for their orders to be served.
  (ลูกค้ากำลังตั้งตารอให้รายการสั่งซื้อของพวกเขาได้รับการบริการ)

 8. He will wait for you at the entrance of the theater.
  (เขาจะตั้งตารอคุณที่ทางเข้าโรงละคร)

 9. We have been waiting for hours, but the train still hasnt arrived.
  (เราได้ตั้งตารอมาหลายชั่วโมงแล้ว แต่รถไฟยังไม่ถึง)

 10. Dont worry, Ill wait for you no matter how long it takes.
  (อย่ากังวล เราจะตั้งตารอคุณไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดก็ตาม)

การใช้คำว่า ตั้งตารอ ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่คล้ายคลึงกันกับการใช้ในภาษาไทย และสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมักจะแสดงถึงการเตรียมตัวใจรอคอยอย่างอดทนหรือคาดหวังสิ่งหนึ่งในอนาคตIn English, the phrase ตั้งตารอ can be translated as wait or wait for. It is used to indicate the act of stopping and anticipating something or someone during a certain period of time. It implies waiting while expecting an event or occurrence to happen in the future.

Here are some examples of sentences using the word wait in English:

 1. I have to wait for the bus to arrive.
 2. Please wait for me outside the restaurant.
 3. We are waiting for the results of the exam.
 4. The children are eagerly waiting for Santa Claus to come.
 5. She waited patiently for her turn to speak.
 6. They are waiting for the rain to stop before going outside.
 7. The customers are waiting for their orders to be served.
 8. He will wait for you at the entrance of the theater.
 9. We have been waiting for hours, but the train still hasnt arrived.
 10. Dont worry, Ill wait for you no matter how long it takes.

Using the word wait in English carries a similar meaning to ตั้งตารอ in Thai and can be used in various situations and contexts in daily life. It often indicates the act of preparing oneself mentally while patiently anticipating or expecting something in the future.

คำว่า Look Forward To กับ Cant Wait ในภาษาอังกฤษ

60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

คำว่า Look forward to และ Cant wait เป็นสองวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความกระตือรือร้นและความต้องการที่จะได้ทำบางสิ่งหรือเกิดเหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าความหมายของสองวลีนี้จะคล้ายคลึงกัน แต่มีบางความแตกต่างที่สำคัญ

Look forward to เป็นวลีที่ใช้เมื่อเรารอคอยและคาดหวังในอนาคตว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเกิดสิ่งที่เราต้องการ วลีนี้เน้นให้ความสำคัญกับความคาดหวังและความกระตือรือร้น โดยมักใช้กับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในชีวิตเรา เช่น เราสามารถใช้ Look forward to เพื่อแสดงความกระตือรือร้นในการไปเที่ยวสถานที่หนึ่ง เมื่อเรามีแผนที่จะเดินทางไปในอนาคต หรือเมื่อเรารอคอยการประชุมหรือเหตุการณ์ที่สำคัญอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Look forward to:

 1. I look forward to meeting you tomorrow. (ฉันรอคอยที่จะพบคุณพรุ่งนี้)
 2. We are looking forward to the new movie release. (เรารอคอยการเปิดตัวหนังใหม่)
 3. She looks forward to her graduation ceremony. (เธอรอคอยงานรับปริญญาของเธอ)

อีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงความคาดหวังในอนาคตคือ Cant wait วลีนี้เน้นความกระตือรือร้นและความรอคอย กล่าวคือเราต้องการให้สิ่งหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด วลีนี้มักถูกใช้เมื่อเรารอคอยเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นและไม่สามารถรอคอยได้อีกต่อไป

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Cant wait:

 1. I cant wait to see you again. (ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณอีกครั้ง)
 2. They cant wait to go on vacation. (พวกเขารอคอยที่จะไปเที่ยว)
 3. He cant wait to open his birthday presents. (เขารอคอยที่จะเปิดของขวัญวันเกิดของเขา)

ดังนั้น คำว่า Look forward to และ Cant wait เป็นวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความกระตือรือร้นและความต้องการที่จะได้ทำบางสิ่งหรือเกิดเหตุการณ์ในอนาคต แม้ว่าความหมายของสองวลีจะคล้ายคลึงกัน แต่มีบางความแตกต่างที่สำคัญในการใช้งาน ดังนั้น ให้ใช้วลีที่เหมาะสมกับบริบทและความประสงค์ของคุณเองในการแสดงออกถึงความคาดหวังและความกระตือรือร้นในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

ความแตกต่างระหว่าง Look Forward To กับ Cant Wait ในภาษาอังกฤษ

รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ความแตกต่างระหว่าง Look forward to และ Cant wait ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ มีคำว่า Look forward to และ Cant wait ที่ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงความกระตือรือร้นหรือความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต แม้ว่าทั้งคู่จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง

Look forward to เป็นวลีที่ใช้เพื่อแสดงความกระตือรือร้นหรือคาดหวังในอนาคต โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในบทสนทนาที่เป็นทางการหรือเป็นธุรกิจ มักใช้กับการรอคอยเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่น:

 • I look forward to meeting you at the conference next week. (ฉันคาดหวังที่จะพบคุณในการประชุมในสัปดาห์หน้า)
 • We look forward to receiving your response. (เราคาดหวังที่จะได้รับการตอบกลับจากคุณ)

การใช้วลีนี้เน้นไปที่ความคาดหวังและความกระตือรือร้นเป็นหลัก และส่วนมากจะใช้ในบทสนทนาที่มีความเป็นทางการ

อีกทั้ง Cant wait เป็นวลีที่ใช้เพื่อแสดงความตั้งใจหรือความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต แต่เน้นไปที่ความกระตือรือร้นและความตั้งใจอย่างมากกว่า Look forward to ซึ่งมักใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือเพื่อแสดงความกระตือรือร้นที่มากขึ้น อย่างเช่น:

 • I cant wait to see you! (ฉันตั้งใจที่จะพบคุณ!)
 • She cant wait to start her new job. (เธอตั้งใจที่จะเริ่มงานใหม่ของเธอ)

วลีนี้มักใช้ในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการหรือบทสนทนาที่เป็นเพื่อความสนุกสนาน

อีกความแตกต่างที่สำคัญคือ Look forward to เป็นวลีที่ใช้ในรูปแบบของการหายใจให้ยาI apologize for the incorrect response in the previous message. Here is the corrected and detailed content on the topic of ความแตกต่างระหว่าง Look forward to กับ Cant wait ในภาษาอังกฤษ in Thai:

Look forward to และ Cant wait เป็นวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความกระตือรือร้นหรือความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต ทั้งสองวลีนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง

Look forward to เป็นวลีที่นำมาใช้เพื่อแสดงความคาดหวังหรือความกระตือรือร้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วลีนี้มักใช้ในบทสนทนาทางการหรือสถานการณ์ที่เป็นทางการมากกว่า Cant wait อย่างเช่น:

 • I look forward to meeting you at the conference next week. (ฉันคาดหวังที่จะพบคุณในการประชุมในสัปดาห์หน้า)
 • We look forward to receiving your response. (เราคาดหวังที่จะได้รับคำตอบจากคุณ)

การใช้วลีนี้เน้นไปที่ความคาดหวังและความกระตือรือร้น และส่วนมากจะใช้ในบทสนทนาที่มีความเป็นทางการ การใช้งานที่ถูกต้องของ Look forward to จะเป็นการแสดงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ยังเป็นการแสดงความเคารพและการสื่อสารที่เป็นทางการอย่างสุภาพ

อีกทั้ง Cant wait เป็นวลีที่ใช้แสดงความตั้งใจหรือความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต วลีนี้มักใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ อย่างเช่น:

 • I cant wait to see you! (ฉันตั้งใจที่จะพบคุณ!)
 • She cant wait to start her new job. (เธอตั้งใจที่จะเริ่มงานใหม่ของเธอ)

วลีนี้มักใช้ในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการหรือบทสนทนาที่มีความสนุกสนาน การใช้งานที่ถูกต้องของ Cant wait คือการแสดงความกระตือร

การใช้ Look Forward To และ Cant Wait ในประโยคภาษาอังกฤษ

รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน
รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน

การใช้ Look forward to และ Cant wait เป็นวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความต้องการและความกระตือรือรุ่งในการเกิดเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว Look forward to และ Cant wait ส่งความหมายที่คล้ายคลึงกัน และสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม มีบางความแตกต่างระหว่างทั้งสองวลีที่จะพูดถึงต่อไปนี้

 1. Look forward to
  Look forward to เป็นวลีที่ใช้เมื่อต้องการแสดงความกระตือรือรุ่งในเหตุการณ์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้น วลีนี้มักใช้ในประโยคที่มีกริยาว่า look forward to ตามด้วยรูปกริยา-ing (verb-ing) หรือบางครั้งอาจใช้กริยาในรูปธรรมดา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Look forward to:

 • I look forward to meeting you tomorrow. (ฉันตื่นเต้นที่จะพบคุณพรุ่งนี้)
 • We look forward to hearing the good news. (เรารอคอยข่าวดี)
 • She looks forward to her vacation next month. (เธอตั้งใจที่จะไปเที่ยวเดือนหน้า)
 1. Cant wait
  Cant wait เป็นวลีที่ใช้เมื่อต้องการแสดงความต้องการหรือความกระตือรือรุ่งที่มากขึ้นกว่า Look forward to โดยในกรณีนี้เราไม่สามารถรอคอยได้เลย ซึ่ง Cant wait มักใช้ในประโยคที่มีกริยาว่า cant wait ตามด้วยที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Cant wait:

 • I cant wait to see you again. (ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณอีกครั้ง)
 • They cant wait to open their presents. (พวกเขารอคอยที่จะเปิดของขวัญของพวกเขา)
 • We cant wait to go on vacation. (เรารอคอยที่จะไปเที่ยว)

อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ Look forward to และ Cant wait สามารถใช้แทนกันได้ในประโยคบางประการ อย่างไรก็ตาม การใช้วลีเหล่านีในทางปฏิบัติ, การใช้ Look forward to และ Cant wait นั้นมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อมองในแง่ความเป็นภาษาเลย โดย Look forward to เน้นไปที่การคาดหวังและความตั้งใจที่จะรอคอยสิ่งหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในขณะที่ Cant wait เน้นไปที่ความต้องการและความกระตือรือรุ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรอคอยได้เลย

จากเหตุนี้เป็นต้นไป, การใช้ Look forward to และ Cant wait ในประโยคภาษาอังกฤษสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ดังต่อไปนี้:

 1. Look forward to แปลเป็น คาดหวัง
 • I look forward to meeting you tomorrow. (ฉันคาดหวังที่จะพบคุณพรุ่งนี้)
 • We look forward to hearing the good news. (เราคาดหวังที่จะได้ยินข่าวดี)
 • She looks forward to her vacation next month. (เธอคาดหวังที่จะได้เที่ยวเดือนหน้า)
 1. Cant wait แปลเป็น รอคอยอย่างลุ่มล้ำ
 • I cant wait to see you again. (ฉันรอคอยอย่างลุ่มล้ำที่จะได้พบคุณอีกครั้ง)
 • They cant wait to open their presents. (พวกเขารอคอยอย่างลุ่มล้ำที่จะเปิดของขวัญของพวกเขา)
 • We cant wait to go on vacation. (เรารอคอยอย่างลุ่มล้ำที่จะไปเที่ยว)

การแปลเหล่านี้เป็นภาษาไทยเพื่อให้สื่อความหมายเบื้องต้นของ Look forward to และ Cant wait ในประโยคภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม, การใช้วลีเหล่านี้ในประโยคภาษาไทยอาจมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมของประโยค ดังนั้น, ควรใช้วลีที่เหมาะสมสำหรับบริบทและสถานการณ์ที่ต้องการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและชัดเจน

คำแนะนำในการใช้ Look Forward To และ Cant Wait ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ Look forward to และ Cant wait ในภาษาอังกฤษ

Look forward to และ Cant wait เป็นวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความรับรู้ว่าเราต้องการให้เกิดขึ้นหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต โดยทั่วไปแล้วสองวลีนี้มักถูกใช้ในบรรยายความต้องการหรือความปรารถนาอย่างรอคอยหรือสนใจ

 1. Look forward to ใช้ในบรรยายความปรารถนาที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า Cant wait ส่วนมาก ซึ่งแสดงถึงความกระตือรือร้นและความสุขในการรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยวลีนี้สามารถใช้ทั้งในกริยาแบบที่หลังเป็น V-ing หรือในรูปแบบปกติที่หลังเป็น Noun ได้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Look forward to:

 • I look forward to seeing you again. (ฉันตั้งใจจะพบคุณอีกครั้ง)
 • We look forward to hearing your thoughts on the matter. (เรารอคอยที่จะได้ยินความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้)
 • He looks forward to starting his new job next week. (เขายังคาดหวังที่จะเริ่มงานใหม่ในสัปดาห์หน้า)
 1. Cant wait เป็นวลีที่ใช้ในบรรยายความปรารถนาที่มีความกระตือรือร้นและความรอคอยมากกว่า Look forward to ซึ่งแสดงถึงความอยากจะให้เกิดขึ้นทันที และไม่สามารถรอคอยได้อีกต่อไป

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Cant wait:

 • I cant wait to see the new movie. (ฉันอยากจะดูหนังใหม่โดยไม่สามารถรอคอยได้)
 • They cant wait to go on vacation. (พวกเขาอยากจะไปเที่ยวอย่างไม่ได้รอคอย)
 • She cant wait to try the new restaurant in town. (เธออยากจะลองร้านอาหารใหม่ในเมืองโดยไม่สามารถรอคอยได้)

สำหรับการใช้ทั้งสองวลีนี้ในประโยค เราสามารถเสริมความหวังให้มากขึ้นด้วยการใช้คำกริยาหรือคำนายที่เสริมเติมอื่น ๆ ได้ เช่น really หรือ so และสามารถใช้รูปประโยคกระชับ เช่น Cant wait! หรือ Looking forward to it! เพื่อแสดงความกระตือรือร้นอย่างเพิ่มเติม

ในกรณีที่ต้องการแสดงความสุขและความกระตือรือร้นอย่างเต็มที่ คุณสามารถใช้คำว่า excited เพื่อเสริมความหมาย ตัวอย่างเช่น Im so excited! I cant wait to go on vacation!

ในการใช้ทั้ง Look forward to และ Cant wait ในบทสนทนา คุณสามารถตอบด้วยคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น:

 • A: Im going to visit my family next month.
  B: Thats great! Im sure youre looking forward to it.
  A: Yes, I cant wait to see them. Its been so long.

 • A: The concert is next week!
  B: I know! I cant wait. Are you excited?
  A: Absolutely! Ive been looking forward to it for months.

ในสรุป Look forward to และ Cant wait เป็นวลีที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความรับรู้และความกระตือรือร้นในการรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดย Look forward to มักแสดงความรอคอยอย่างสงสัยโดยรวม ในขณะที่ Cant wait แสดงความรอคอยอย่างกระตือรือร้นและไม่สามารถรอคอยได้อีกต่อไป

Categories: แบ่งปัน 94 ตั้ง ตา รอ ภาษา อังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ‘ฉันตั้งตารอคอย...!’ Ways of saying ‘I’m looking forward to…!’
ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ‘ฉันตั้งตารอคอย…!’ Ways of saying ‘I’m looking forward to…!’

(v) expect, See also: wait, look forward to, await, anticipate, Syn. ตั้งตารอ, รอคอย, เฝ้าคอย, คอยอยู่, Example: บรรดาคอลูกหนังกำลังตั้งตารอลุ้น บอลโลก ที่กำลังจะมาถึงlook forward to ต้องตามด้วย Ving ไม่ใช่ V1 (base form) การใช้สำนวน look forward to ที่แปลว่า ตั้งตารอคอยที่จะ . . จะต้องตามด้วย Ving ไม่ใช่ V1.(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch! เพิ่มคำศัพท์

See more: https://bekhoe.net/schedule/

Look Forward ใช้ยังไง

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อได้ดียิ่งขึ้น นี่คือตอนที่ถูกเขียนใหม่ของย่อหน้า: การใช้สำนวน look forward to เพื่อแสดงถึงการคาดหวังและคอยอย่างกระตือรือร้น นั้นจำเป็นต้องใช้ร่วมกับคำกริยาที่มี -ing (Ving) เป็นรูปเสมอ ไม่ใช่รูปพื้นฐาน (V1) ในการสร้างประโยค ซึ่งการใช้สำนวน look forward to ได้รับการแปลว่า ตั้งตารอคอยที่จะ… สังเกตว่าต้องใช้รูปกริยาที่มี -ing (Ving) ไม่ใช่รูปพื้นฐาน (V1) เสมอ มาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า 'ฉันตั้งตารอคอย...!' Ways Of Saying 'I'M Looking Forward To…!' - Youtube
ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ‘ฉันตั้งตารอคอย…!’ Ways Of Saying ‘I’M Looking Forward To…!’ – Youtube
ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า 'ฉันตั้งตารอคอย...!' Ways Of Saying 'I'M Looking Forward To…!' - Youtube
ภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่า ‘ฉันตั้งตารอคอย…!’ Ways Of Saying ‘I’M Looking Forward To…!’ – Youtube
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
Looking Forward แปลว่าอะไร และ Looking Forward To Hearing From You ใช้ตอนไหน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Looking Forward แปลว่าอะไร และ Looking Forward To Hearing From You ใช้ตอนไหน – ภาษาอังกฤษออนไลน์
นอกจาก Excited บอกว่า “ตื่นเต้น/ตั้งตารอคอย/ไม่ไหวล้าวว” พูดยังไงได้บ้างมาดูกัน | English Afternoonz - Youtube
นอกจาก Excited บอกว่า “ตื่นเต้น/ตั้งตารอคอย/ไม่ไหวล้าวว” พูดยังไงได้บ้างมาดูกัน | English Afternoonz – Youtube
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน
รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
50 แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ส่งให้เพื่อน ให้แฟน ให้กำลังใจตัวเองก็ได้
50 แคปชั่นให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ ส่งให้เพื่อน ให้แฟน ให้กำลังใจตัวเองก็ได้
English Around You L เลิกงาน ภาษาอังกฤษพูดว่า… – Www.Radio.Rmutt.Ac.Th
English Around You L เลิกงาน ภาษาอังกฤษพูดว่า… – Www.Radio.Rmutt.Ac.Th
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย

See more here: bekhoe.net

สารบัญ

ความหมายของตั้ง ตารอ ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่าตั้งตารอในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าตั้งตารอในภาษาอังกฤษ
คำว่า Look forward to กับ Cant wait ในภาษาอังกฤษ
ความแตกต่างระหว่าง Look forward to กับ Cant wait ในภาษาอังกฤษ
การใช้ Look forward to และ Cant wait ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ Look forward to และ Cant wait ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *